پروانه دمبل

تمرین بدنسازی (پروانه دمبل)

تمرین بدنسازی (پروانه دمبل) این تمرین باعث تقویت عضلات شانه ای و همچنین سبب تقویت عضله های خم

تمرین بدنسازی (پروانه دمبل)
این تمرین باعث تقویت عضلات شانه ای و همچنین سبب تقویت عضله های خم کننده ی جلوی شانه ها می شود بر روی نیمکت پرس دراز کشیده و دو دمبل را بالای سینه نگه دارید و آرنج ها را قفل نکنید بعد دمبل ها را به آرامی پایین آورده تا هنگامی که هم سطح سینه شوند مچ ها باید قفل و بدون حرکت باشند با مکث کوتاهی به آرامی به حالت اولیه باز گردید . البته این حرکت را می توانید با سیم کش نیز انجام دهید

 

پروانه دمبل


ثبت دیدگاه