پل چوا

مسابقات اسیایی پل چوا و مسابقات استانی

مسابقات اسیایی پل چوا و مسابقات استانی مسابقات اسیایی پل چوا ۲۴-۳۰ سپتامبر در چین برگزار خواهد شدتابرای

مسابقات اسیایی پل چوا و مسابقات استانی
مسابقات اسیایی پل چوا ۲۴-۳۰ سپتامبر در چین برگزار خواهد شدتابرای ۴بار پیاپی پل چوا میزبان مسابقات اسیایی نام خودش باشدمسابقاتی که زیر نظر abbfفدراسیون اسیایی پل چوا در ۴۶ دوره مسابقات خودش برگزارخواهد کرد وتیم ایران با ترکیب کامل راهی مسابقات اسیایی انها خواهد شد.اما از نکات جالب وبی نامه گی های فدراسیون تداخل همزمانی مسابقات استانی با مسابقات اسیایی هست؟؟؟؟

 

پل چوا

سوال اینجاست:هدف از مسابقات استانی که در شهرهای کشور  برگزار میشود برای انتخاب چهره برتر استان برای حضور در مسابقات کشوری درپایان برای تیم ملی پرورش اندام بادی کلاسیک هست اما چرا تداخل باید بین مسابقات اسیایی ومسابقات استانی وجود داشته باشد؟؟؟

برای نمونه دراخرهفته مسابقات استان تهران*خوزستان*اصفهان*و…برگزار میشود که همزمان با ان تیم ایران در چین برای مسابقات حضور دارد وطبق برنامه های تیم ملی تیم ایران ۳۱شهریور وزن کشی انجام خواهد شد ومسابقات در اول ودوم مهرماه پیگیری خواهد شد!!!!

امیدواریم کارشناسان ونفرات حاضر درفدراسیون ایران پاسخگواین ابهام باشند؟؟؟؟


ثبت دیدگاه