مسابقات11

مسابقات المپیای ۲۰۱۲ بزرگترین مسابقات پرورش اندام

مسابقات المپیای ۲۰۱۲ بزرگترین مسابقات پرورش اندام وفیتنس جهان ۲۷-۳۰ سپتامبر در لاس وگاس برگزار خواهد .اسامی زیر

مسابقات المپیای ۲۰۱۲ بزرگترین مسابقات پرورش اندام وفیتنس جهان ۲۷-۳۰ سپتامبر در لاس وگاس برگزار خواهد .اسامی زیر در  بخش بیکنی زنان می باشد

 

مسابقات

Nicole Nagrani, USA
Nathalia Melo, Brazil
Dianna Dahlgren, USA
Jaime Baird, USA
India Paulino, USA
Vanessa Campbell, USA
Diana Graham, USA
Christina Vargas, USA
Skye Taylor, USA
Nicole Coleman, USA
Amanda Latona, USA
Abigail Burrows, USA
Tiffany Marie Boydston, USA
Tawna Eubanks, USA
Natalie Pennington, USA
Candyce Graham, USA
Nicole Moneer-Guerrero, USA
Tianna Ta, USA
Juliana Daniell, USA
Stacy Alexander, USA
Sonia Gonzales, USA
Jennifer Andrews, USA
Pollianna Moss, USA
Brittany Tacy, USA
Narmin Assria, USA
Yeshaira Robles, USA
Justine Munro, Canada
Jennifer Chapman, USA,
Dayna Maleton, USA
Marcela Tribin, Columbia
Taylor Matheny, USA
Lacey DeLuca, USA
Ruth Harrison, USA


ثبت دیدگاه