کوین انگلیش

انصراف کوین انگلیش ار مسابقات سال ۲۰۱۲

انصراف کوین انگلیش ار مسابقات سال ۲۰۱۲   کوین انگلیش قهرمان ۳دوره زا ۴دوره مسابقات ۲۱۲ پوند المپیا

انصراف کوین انگلیش ار مسابقات سال ۲۰۱۲

 

کوین انگلیش

کوین انگلیش قهرمان ۳دوره زا ۴دوره مسابقات ۲۱۲ پوند المپیا از شرکت در مسابقات ۲۱۲پوندهای امسال انصراف داد.مسابقات۲۱۲پوند مخصوص بدنسازان زیر ۹۶کیلوگرم ازسال۲۰۰۸ وارد المپیا شد ودیوید هنری قهرمان شد ودرسالهای ۲۰۱۱*۲۰۱۰ این کوین انگلیش بود که ۳بار فاتح مسابقات المپیا شد .


ثبت دیدگاه