مسابقات1

زمان و نحوه برگزاری مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک استان اصفهان

مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک استان اصفهان:   ۳۱شهریور سالن رسالت شهرداری دولت اباد مسابقات پرورش اندام بادی

مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک استان اصفهان:

 

۳۱شهریور سالن رسالت شهرداری دولت اباد
مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک استان اصفهان زیر نظر هئیت بدنسازی استان ۳۱شهریور در ۴رده سنی پیشکسوتان*بزرگسالان*جوانان نوجوانان بزرگسالان برگزار خواهد شدونفرات انتخابی راهی تیم استان برای مسابقات کشوری دعوت خواهند شد.مسابقات کشوری ۱۲-۱۴مهرماه در مشهد برگزار خواهد شد.وشهر اصفهان بامربیگری علی نعمتی همانند سالهای قبل از مدعیان جدی مسابقات خواهد بود.

زمان ونحوه برگزاری مسابقات دراین جلسه تعیین گردید که به استحضارمی رسد.
وزن کشی مسابقات پرورش اندام وبادی کلاسیک : روزپنجشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۱ ساعت ۹ الی ۱۱ درورزشگاه تختی سالن ورزشی ۱۷ شهریور اصفهان برگزارمی گردد.
مسابقات پرورش اندام جوانان وبادی کلاسیک : روزجمعه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۱ ساعت ۹ صبح درشهرستان دولت آبادبلوارمعلم سالن ورزشی رسالت شهرداری برگزارمی گردد.
مسابقات پیشکسوتان پرورش اندام وبزرگسالان پرورش اندام :روزجمعه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۱ ساعت ۹ صبح درشهرستان دولت آبادبلوارمعلم سالن ورزشی رسالت شهرداری برگزارمی گردد.

مسابقات پرورش اندام توابع استان اصفهان:
شاهین شهر میزبان برترینهای اصفهان

۲۴شهریور هیئت بدنسازی شهرستان شاهین شهراصفهان در نظردارد ۶دوره مسابقات شهرستان شاهین شهر را در سالن تختی برگزار کنداین مسابقات دررده سنی جوانان بزرگسالان از ساعت۴ ۱ برگزار خواهد شدونفرات راه یافته راهی تیم استان خواهند شد.


ثبت دیدگاه