مسابقات

زمان برگزاري مسابقات تهراني (جهت انتخابي تيم ملي مشهد)

زمان  برگزاري مسابقات تهراني (جهت انتخابي تيم ملي مشهد) :   تاريخ برگزاري مسابقات تهراني (جهت انتخابي تيم

زمان  برگزاري مسابقات تهراني (جهت انتخابي تيم ملي مشهد) :

 

تاريخ برگزاري مسابقات تهراني (جهت انتخابي تيم ملي مشهد)جعفرمرادي رييس هيئت بدنسازي و پرورش اندام استان تهران طي جلسه اي كه روز سه شنبه هفته گذشته با برخي از بزرگان اين رشته داشت تاريخ مسابقات تهراني را روزهاي پنج شنبه و جمعه مورخ ۶ و ۷ مهر ماه اعلام كرد . وي افزود براي هر چه بهتر انجام شدن اين مسابقه به دنبال سالني مناسب هستيم و حتي امكان دارد براي اولين بار اين مسابقات را در فضاي باز انجام دهيم .وی افزود مكان انجام مسابقات متعاقبا اعلام ميگردد.


ثبت دیدگاه