تمرین با وزنه

تمرین با وزنه:   ۱- عضلات را برای نشان دادن بهتر رشد هماهنگ ميکند و متابوليسم را افزايش

تمرین با وزنه:

 

۱- عضلات را برای نشان دادن بهتر رشد هماهنگ ميکند و متابوليسم را افزايش ميدهد ، که اين هم باعث افزايش کالری سوزی در طی روز مي گردد . شما همواره هنگام خواب سوخت و ساز بيشتری داريد.

۲- سير نزولی متابوليسم بدن شما را که حدود ۳۰ سالگی شروع خواهد شد ، معکوس مي نمايد.
۳- به شما نيرو داده و توان شما را افزايش ميدهد.
۴- ايجاد تاثيرات مثبت روی عضلات ، تقريباً روی تمام ۶۵۰ عضله.
۵- استخوانهای شما را تقويت نموده و ريسک پوکی استخوان را کاهش ميدهد.
۶- پايداری عضلانی را بهبود مي بخشد.
۷- عضلات بزرگ را در بانوان رشد نداده و فقط باعث استحکام آنها مي شود.
۸- شما را قوی مينمايد ، قدرت به شما اعتماد بنفس ميدهد و فعاليتهای روزانه را آسانتر مي کند.
۹- صدمات عضلات و مفاصل پايين کمر را کاهش ميدهد.
۱۰- فشار خون را کاهش ميدهد.
۱۱- احتمال ابتلا به ديابت را کاهش ميدهد.
۱۲- گوارش را آسان نموده و خطر ابتلا به سرطان کولون ( قولون ) را از بين ميبرد.
۱۳- ( HDL ) اچ دی ال خون را افزايش ميدهد ( HDL چربی مفيد يا شکل مثبت کلسترول است ).
۱۴- فرم و حالت بدن را بهبود مي بخشد .
۱۵- کار سيستم ايمنی بدن را بهبود مي بخشد.
۱۶- ريت قلبی را کاهش داده ، که باعث کارآمدی سيستم قلب و عروق مي گردد.
۱۷- هماهنگی و توازن بدن را بهبود می بخشد .
۱۸- شما را سرحالتر مي کند .


ثبت دیدگاه