به کی اعتماد کنیم-مدیر سایت-

امروزه در باشگاههای بدنسازی گفته های پسر خاله ودختر عمه ها بیشتراز توصیه های مربیان کاربرد دارد بسیاری

امروزه در باشگاههای بدنسازی گفته های پسر خاله ودختر عمه ها بیشتراز توصیه های مربیان کاربرد دارد
بسیاری از افراد به جای هماهنگی ۱۰۰%بامربی باشگاه (که ان هم برای خود شاخصهای خاصی دارد) از هرکسی درکوچه وبازار راهنمای برنامه ونسخه میگیرند.

 

 

به نظرمیرسد بدنسازی عمومی وفوتبال حرفه ای ما برعکس همه عالم حرکت میکند بدنسازان امروزی اگر کسی یک کلمه بگوید فلان حرکت برای رشد قد مضر است تمام عمربه حافظه میسپارند واین حرف را به همه میگویند .
اما هر انچه مربیان میگویند را بی اهمیت میشمارند بدنسازی هم در جامعه ایرانی مثل فوتبال شده وهمه به خود حق میدهند در مورد تمام جزئیات ان نظر بدهند
در واقع بدنسازی ورزشی بی رکورد وبی رده وکمربند است وهر کس چندروزی به باشگاه رفته ویا احتمالا چند عدد هورمون مصرف میکند خود را متخصص وصاحب نظر میداند واین نکته بسیار خطر ناک است در حالی که مربیان اگاه این رشته کم نیستند که به جای بدنی عقیم وکج ماوج پرجوش یک اندام سرزنده وشاداب تحویل شما خواهند داد در قرن ۲۱ همه به متخصص یک رشته مراجعه میکنند شما چطور؟ به قول حافظ :

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند/ نه هر که آینه سازد سکندری داند
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست/کلاه داری و آیین سروری داند


ثبت دیدگاه