دانش بدنسازی

دانش بدنسازی

علم بدنسازی در باره ی اینكه چگونه وزنه هارا بلند كنید وچگونه غذاهای مخصوص مصرف كنید می باشد

علم بدنسازی در باره ی اینكه چگونه وزنه هارا بلند كنید وچگونه غذاهای
مخصوص مصرف كنید می باشد .تحقیقات در این علم در خصوص فواید وزنه برداری
وچگونه وزنه زدن عاید انسان كرده است از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره كرد :

۱-ضریب آسیب دیدیگی استخوان ها را كاهش می دهد .

۲-انرژی ،قدرت ونیروی فوق العاده برای شما حاصل می شود .

۳-روحیه را تقویت می كند .

۴-انسان را شاد وخوشحال می كند .

یكی از عوامل مهم در علم بدن سازی پاسخگویی به سوال در مورد مصرف مواد غذایی می
باشد كه عبارتند از ۱-چه مصرف كنیم ۲-چگونه مصرف كنیم ۳-در چه زمانی مصرف كنیم .

وقتی شما برای اولین بار آموزش برنامه ریزی شده۹ بدن سازی را شروع می كنید احساس می
كنید كه قوی تر از قبل شده اید ،این به دلیل جوانی شماست كه عضلات واكنش عصبی نشان
می دهند یعنی هنگامی كه شروع به وزنه زدن می كنید این فعالیت جدید از طریق سیستم
عصبی عضلات به مغز فرستاده می شود سپس مغز به ماهیچه ها دستور می دهد كه منقبض شوند
وماهیچه مثل یك سرباز خوب دستورات را اجرا می كند وپس از تمرین ،ماهیچه ها استراحت
می كنند .

هری والمن فیزیوتراپ بخش فیزیوتراپیدانشگاه نیودا در آمریكا می گوید :بدن شما مجبور
است در مرحله اول وزنه ها را تحمل كند اما پس از یكی دو بار تمرین وآموزش وزنه
برداری ،اعصاب شما شروع به برقراری ارتباط موثر با ماهیچه ها می كند .این مرحله
نیمی از فرمول وعلم بدن سازی جهت افزایش قدرت بدن می باشد .نصف دیگر فرمول علم
بدنسازی چگونگی ایجاد توده های ماهیچه ای وحجیم شدن عضلات می باشد .

برای مثال وقتی شما تمرینات بدن سازی را شروع می كنید وزنه متناسب وزن خود را
۶مرتبه بلند می كنید پس از یكی دو روز ۸مرتبه ودرآخر هفته ۹مرتبه آنرابلند می كنید
و همزمان با این روند شما باز وزنه را افزایش دهید تا این چرخه ادامه پیدا كند پس
از ۳هفته تمرین افزایش نیروی قابل توجهی را احساس

می كنید .

آموزش بدنسازی به گونه ای طراهی شده است كه هم ازنظر جسمی وهم ازنظرروحی برای شما
مفیدباشد . امااگر شما ذهن خودرابه دمبل زدن مشغول كنید وهرگزتوجهی به ظاهر خود
نداشته باشید ممكن است به بی اشتهایی عصبی دچارشوید.

جو ویدر پدرپرورش اندام مدرن می گوید :درگذشته بدن سازان برای پرورش عضلات وبزرگ
كردن آنها فقط به نیروی وزنه متكی بودند. فكرمی كردند برایرسیدن به قدرت بازو
وعضلاتی بزرگ فقط باید وزنهایی سنگین راجابه جاكنند وهر روز وزنه ای سنگین تر داشته
باشند. البته تا حدی درست فكر می كردند واغلب به هدف مس رسیدنند . اما راهی كه آنها
برای پرورش عضلات خود طی می كردند به مراتب از راهی كه بدنساز وپرورش اندام تا
امروز برای دستیابی به هدف خود می پیمایند ، طولانی تر بود .

بدنسازی وپرورش اندام دیگر یك ورزش نیست بلكه یك علم است . تمرین امروز تنها جابه
جا كردن وزنه نیست .

از ویژگی های بر خودار است كه علم به آن بخشیده و موفقیت اندام كار را تضمین می كند
.

اصول اساسی تمرین بدن سازی كه بازدهی تمرین را بالا می برند عبارتند از:

اصل اول :حركات و تمرین مناسب و استفاده از بهترین وموثر ترین وسایل از ویژگی های
تمرین به حساب می آید .

اصل دوم :انطباق بدن با تمرین :وقتی كه بدن با تمرین سازگار نباشد موفقیتی وجود
ندارد.

اصل سوم :اضافه بار:وقتی بدن به فشار وزنه عادت كرد به تدریج وزنه را متناسب با سطح
قدرت عضلات افزایش دهید .

اصل چهارم :تنوع پذیری :یكنواختی تمرین باعث بی تفاوتی عضلات به تمرین می شود به
همین علت سعی كنید برنامه تمرین و حركات را تغییر دهید .

اصل پنجم :برگشت پذیری :این اصل می گوید كه پس از قطع تمرین این احتمال وجود دارد
كه بدن و عضلات پرورش اندام كار سازگاری خود را با تمرین از دست بدهند .


ثبت دیدگاه