10

این لحظه را باافتخار به نام اوثبت میکنیم- مدیر سایت-

بیت الله عباسپور جوان خوش اتیه ایرانی برای اولین بار اسم ایران را در جدول مستر المپیا ثبت

بیت الله عباسپور جوان خوش اتیه ایرانی برای اولین بار اسم ایران را در جدول مستر المپیا ثبت کرد او دیشب نفر چهارم مسابقات نودریک فنلاند را کسب کرد وسهمیه المپیا گرفت.
او در مسابقات دیشب از ناحیه دستها وپاها
نسبت به مسابقه اقای اروپا پیشرفت زیادی نموده بود اما به نظر میرسید عضلات پشت ابداری داشت.

بیت الله
در بخش فیگور ازاد هم نتوانست نمایش کاملی داشته باشد در حالی که شاید مقام سومی را هم دردست داشت ولی چهارمی بسنده کرد
به هر حال خوشحال ومفتخریم که او را در جایگاه بزرگان تاریخ پرورش اندام میبینیم واین لحظه با شکوه را برای ایران عزیز با افتخار به نام او ثبت میکنیم .
البته از یکی از دوستان شنیدیم که او امسال به دلیل این که چگالی عجیب خود را مطلوب نمیداند قصد شرکت در المپیا را ندارد ولی به هر حال با احترام به برنامه های که او دارد چه به مستر المپیا برود چه نرود مهم شکستن این سد بود که میسر شد.
بسیار خوش بین وامیداواریم که او را در سالهای اینده در ردیف ۵نفر المپیا ببینیم

اصغر مرادی مدیر سایت


ثبت دیدگاه