اغاز به کار اولین سایت تخصصی بدنسازی ,پرورش اندام وفیتنس ایران

با نام خدا وبا امید برتوجهات حضرت صاحب زمان(عج) قصد داریم باانتشار این سایت حرکتی نو و سرفصل


با نام خدا وبا امید برتوجهات حضرت صاحب زمان(عج) قصد داریم باانتشار این سایت حرکتی نو و سرفصل تازه ای را در ورزش بدنسازی واغاز نمایم . نام این سایت اتحادیه بدنسازی ایران گذاشته شد زیرا اتحادیه ها در همه جهان نهادهای مردمی هستند که برخلاف تصور اکثرجامعه وابستگی دولتی ندارندبلکه محل قرار وتجمع اعضای یک صنف یا یک گروه از افراد که شغل,وهدف یاعلاقه مشترکی دارند میباشدکه درآن خواسته ها واهداف خود را پیگیری میکنند.در نظر داریم محصولاتی را تولید وبه بازار ورزش کشور عرضه نماییم بدین منظور نام تجاری بادی فول که به معنای بدن کامل میباشد را انتخاب نمودیم.امیدواریم بتوانیم قدمی درجهت سلامتی وسالم سازی جامعه خود برداریم.

مدیر سایت:اصغر مرادی

 


ثبت دیدگاه