در ابلاغی از سوی دکتر کاظمی آشتیانی،سرپرست محترم فدراسیون  آقای دکتر منوچهر مدنی گیوی به عنوان رئیس کمیته آموزش فدراسیون منصوب شد.

در بخشی از ابلاغ سرپرست فدراسیون خطاب به مهندس دهقان آمده است: نظر به سوابق اندیشمند مدیریتی و علمی وبه منظور پیشبرد اهداف ابلاغی از سوی وزارت ورزش و جوانان به موجب این حکم  به سمت رئیس کمیته آموزش منصوب می شوید.

درباره اصغر مرادی

قهرمان هشت دوره پرورش اندام ومربی بین المللی فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB-تحصیل کرده تربیت بدنی-مدیر مجتمع ورزشی گلها-مدیر شرکت تولید دستگاههای بدنسازی بادی فول-مدیر سایت اتحادیه بدنسازی ایران-مشاور مربیگری ,مدیریت وبازاریابی باشگاههای بدنسازی

ثبت دیدگاه