ام بی اچ مدل MU

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر مشخصات : طبق تصاویر توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ شرکت سازنده : ام بی اچ مدل

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : ام بی اچ مدل MU

قیمت : …….

میزان کارکرد :  دسته دوم

 

 

ثبت دیدگاه