دکتر احمدرضا درستی متخصص تغذیه گفت افرادی که با برخی از رژیم های سم زدایی که استفاده تنها یک ماده غذایی را توصیه میکنند ممکن است جان خود را از دست بدهند.

ایشان ادامه داد: همه مواد غذایی هم دارای مواد با ارزش غذایی هستند هم دارای مواد سمی که استفاده زیاد از آنها بدن افراد را سمی میکند.

رژیم های سم زدایی صحیح بر اساس سن و سال و نیازهای افراد تنظیم میشود که نیاز به آزمایشهای خاص و مشاوره ی پزشک متخصص دارد و کسی نباید خودسرانه اقدام به رژیم سم زدایی نماید.


ثبت دیدگاه