حسن رهنمائیان چه میکند

حسن رهنمائیان یکی از بدن های حرفه ای ایران گفت امسال از مسابقات آرنولد کلاسیک و مستر المپیا

حسن رهنمائیان یکی از بدن های حرفه ای ایران گفت امسال از مسابقات آرنولد کلاسیک و مستر المپیا آماتوری دعوت نامه دارم که سعی میکنم با توجه به آسیب دیدگی کمرم حداقل در یک مسابقه شرکت کنم اما معلوم نست در کدام مسابقه شرکت کنم در حال حاضر ۱۲۷ کیلو وزن دارم و فکر میکنم در ۱۱۸ کیلو آماده باشم.

حسن

او اعلام کرد امیدوارم در این دو مسابقه مجوز حرفه ای شدن را بگیرم حسن رهنمائیان به تازگی دفتر مشاوره و باشگاه خود را از کرج به تهران منتقل نموده است.

درباره اصغر مرادی

قهرمان هشت دوره پرورش اندام ومربی بین المللی فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB-تحصیل کرده تربیت بدنی-مدیر مجتمع ورزشی گلها-مدیر شرکت تولید دستگاههای بدنسازی بادی فول-مدیر سایت اتحادیه بدنسازی ایران-مشاور مربیگری ,مدیریت وبازاریابی باشگاههای بدنسازی

ثبت دیدگاه