حسن رهنمائیان چه میکند

حسن رهنمائیان یکی از بدن های حرفه ای ایران گفت امسال از مسابقات آرنولد کلاسیک و مستر المپیا

حسن رهنمائیان یکی از بدن های حرفه ای ایران گفت امسال از مسابقات آرنولد کلاسیک و مستر المپیا آماتوری دعوت نامه دارم که سعی میکنم با توجه به آسیب دیدگی کمرم حداقل در یک مسابقه شرکت کنم اما معلوم نست در کدام مسابقه شرکت کنم در حال حاضر ۱۲۷ کیلو وزن دارم و فکر میکنم در ۱۱۸ کیلو آماده باشم.

حسن

او اعلام کرد امیدوارم در این دو مسابقه مجوز حرفه ای شدن را بگیرم حسن رهنمائیان به تازگی دفتر مشاوره و باشگاه خود را از کرج به تهران منتقل نموده است.


ثبت دیدگاه