آقای کاظمی آشتیانی اگر انگیزه و برنامه دارید کاندید شوید تکلیف کردن وزیر تعارف است-مدیر سایت-

چند هفته ای است آقای محمدرضا کاظمی آشتیانی سرپرست فدراسیون بدنسازی در سایت ها و رسانه ها اعلام

چند هفته ای است آقای محمدرضا کاظمی آشتیانی سرپرست فدراسیون بدنسازی در سایت ها و رسانه ها اعلام مینماید من فقط با تکلیف وزیر می آیم و اگر ایشان دستور بدهد کاندید می شوم و…

 

آشتیانی

 

از طرف جامعه بدنسازی و پرورش اندام عرض میکنیم آقای آشتیانی اگر برنامه ای و انگیزه ای برای رئیس فدراسیون شدن دارید تشریف بیاورید وگرنه مارا از مدیریت خودتان محروم کنید.

این که جنابعالی در قبل از انتخابات از اجازه و تکلیف شخص اول ورزش کشور دم میزنید و رخصت میطلبید نه قانونی است و نه اخلاقی با این کار به دیگر کاندید های احتمالی میخواهید بگوئید اگر من بیایم وزیر پشتیبان بنده است وتلاش شما بی نتیجه است و برداشت هایی از این دست  اخلاقی نیست که این گونه صحبت کنید در حالی که برای رئیس فدراسیون شدن یک شبه نمیتوان تصمیم گرفت شما باید شناخت,برنامه کافی برای این پست داشته باشید تا در وسط کار به سرنوشت رئیسهای فدراسیون های معضول دچار نشوید.

فرض بر اینکه وزیر هم به شما تکلیف کنند, شما برنامه هایتان چیست؟بهتر است برای کسب اعتبار و محبوبیت از مدیریت,سوابق و برنامه های خودتان بگوئید نه خود را متوصل به دیگران نشان دهید و طلب اعتبار کنید شما برخلاف ادعایتان علاقه مند ریاستید اما به دنبال تضمین در انتخابید.

مدیریت ورزشهای بدنسازی و پرورش اندام و رشته های زیر مجموعه کاریست بسیار سخت و فنی, این رشته ها پر است از قهرمان و پیش کسوت و صاحب نظر, میدان حالا بیاییم ببینیم چه میشود نیست به هرحال اگر وزیر هم شما را انتخاب نماید ما به اینگونه ادبیات و وارد گود شدن اعتراض قانونی داریم و اینگونه اعلام آمادگی نمودن را غیر ورزشی میدانیم  هرچند جنابعالی از عدم تغییرات در فدراسیون پس از انتخاب شدن خود صحبت مینمایید تا معترضین را کم کنید وطرفداران رازیاد اما امیدواریم راه برای دیگر کاندید ها باز باشد و به آنها نیز احترام گذاشته شود.

اصغر مرادی مدیر سایت


ثبت دیدگاه