علیرضا اسداللهی از کمیته فنی گله دارد

  علیرضا اسد اللهی که نامش در  نفرات برتر تیم ملی نبود از انتخاب و سلیقه کمیته فنی

 

اسداللهی

علیرضا اسد اللهی که نامش در  نفرات برتر تیم ملی نبود از انتخاب و سلیقه کمیته فنی گله دارد.

او گفت سالهاست کمیته فنی میگوید یا وزنت را ببر بالا یا وزنت را پایین بیاور , تا انتخاب شوی مثل اینکه قرار است بنده در تیم ملی هرجا که خالی است را پرکنم و نمیتوانم وزن خودم باشم در حالی که این این وضعیت علمی و فنی نیست.

دفعه پیش برای اینکه به ۱۰۰ کیلو برسم کارم به بیمارستان کشید.

بنده ۶ مدال بین المللی دارم اما کمیته فنی به من نگاه هم نکرد و شخص دیگری را انتخاب کرد و میگوید مدال آور و پیش کسوت است.آیا من نیستم؟

در پایان او از افضلی نائب ریئس فداسیون خواستار بازنگری در کمیته فنی شد.


ثبت دیدگاه