کینگ به آمریکا برگشت

شهریار کمال پس از پایان سفر خود به ایران به آمریکا برگشت او در یادداشت کوتاهی در صفحه

شهریار کمال پس از پایان سفر خود به ایران به آمریکا برگشت او در یادداشت کوتاهی در صفحه فیس بوک نوشت هیچ چیز بیشتر از دوری از بچه هایم به من لطمه نمیزند.

کمالی ماه پیش در ایران حضور داشت و در این مدت مورد استقبال اهالی پرورش اندام قرار گرفت.

کمالی


ثبت دیدگاه