مربیان بدنسازی

حقوق مربیان بدنسازی

یک مربی بدنسازی با توجه به روش کار خود کسب درآمد می نماید بعضی مربیان خود مالک هستند

میزان حقوق و درآمد مربیان بدنسازی و فیتنس و باشگاه های پرورش اندام چقدر است؟

یک مربی بدنسازی با توجه به روش کار خود کسب درآمد می نماید بعضی مربیان خود مالک باشگاه هستند انها مورد نظر این مقاله نیستند منظور ما مربیان بدنسازی مستقل است که در باشگاه افراد دیگر مشغول کارند این گونه مربیان به چند روش مرسوم کسب درآمد میکنند و حقوق میگیرند سایت بادی فول درنظر دارد به این مهم بپردازد در زیر به این روش ها میپردازیم.

۱- مربیان استخدامی با حقوق ثابت در باشگاه بدنسازی این دسته بدون توجه به درآمد باشگاه حقوق ثابت خود را در پایان هر ماه دریافت می نمایند سود حاصل از برنامه نویسی فروش مکمل و شاگردان خصوصی توافقی می باشند. این روش برای مدیران باشگاهی که خود مربی می باشند وتجهیزات بدنسازی کاملی دارند ولی نیاز به کمک دارند مفید می باشد.

نکات مهم بدنسازی ویژه مربیان

۲- مربیان شریک در سود باشگاه اینگونه افراد طبق توافق با مدیر باشگاه درصدی از سود باشگاه دریافت میکنند مبلغ مشخصی وجود ندارد بسته به سابقه و توانایی مربی این در صد توافقی می باشد ولی ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ حداقل این توافق می تواند باشد. این روش برای فعال نگه داشتن مربیان بدنسازی در باشگاه کارآمد است. درآمد حاصل از برنامه نویسی بدنسازی فروش مکمل و شاگردان خصوصی هم توافقی تقسیم میگردد .

دریافت برنامه تمرینی

۳- مربیان بدنسازی رایگان این گونه از افراد در باشگاه بدنسازی رایگان مربیگری می کنند ولی در ازای آن درآمد حاصل از فروش مکمل شاگردان خصوصی و برنامه نویسی آنها مربوط به خودشان می باشد ولی موظف اند در ساعات کار مشخص و منظم در باشگاه حضور داشته باشند و کلیه ورزشکاران آن باشگاه را آموزش و راهنمایی بدهند این روش برای مدیران باشگاهی که تخصصی در بدنسازی ندارند مناسب است .

افتخار مربی بودن

۴- مربیان خصوصی این گونه مربیان با شاگردان خود که از بیرون باشگاه همراه می آورند به باشگاه وارد می شود ساعات  کار آنها در اختیار خود آنهاست شاگردانی که به باشگاه می آورند باید به غیر از هزینه ای که خود مربی میدهند شهریه باشگاه را هم بپردازند آنها میتوانند با توافق مدیران باشگاه های بدنسازی از همان باشگاه هم شاگردان خصوصی بگیرند . اگر تعداد این مربیان از ۲ و ۳ نفر در باشگاه بیشتر شود کنترل و نظارت بر روابط آنها برای مدیر باشگاه سخت خواهد بود و با توجه به عدم فرهنگ همکاری حرفه ای در ایران اصولا در تمامی باشگاه ها اختلاف های نظری و مالی بین این مربیان زیاد است که این خود به وجه باشگاه آسیب خواهد زد پس آنها مدیریت محکم و منظبطی را می طلبد.

نویسنده: اصغر مرادی

به اشتراک بگذارید:

ثبت دیدگاه