ايروبيك، مغز را جوان نگه می‌دارد

ايروبيك، مغز را جوان نگه می‌دارد  متخصصان دانشكده پزشكي «كاپل هيل» در دانشگاه كاروليناي شمالي تاكيد كردند كه

ايروبيك، مغز را جوان نگه می‌دارد  متخصصان دانشكده پزشكي «كاپل هيل» در دانشگاه كاروليناي شمالي تاكيد كردند كه تمرينات آيروبيك تاثير چشمگيري در جوان نگه داشتن عروق مغزي دارند.

متخصصان در بررسي‌هاي جديد خود دريافته‌اند كه اين نوع فعاليت بدني در افراد سالمند كمك مي‌كند كه عروق خوني در قشر مخ سالم‌تر و فعال‌تر بمانند.

اليزابت بوليت استاد و جراح اعصاب در اين دانشگاه كه سرپرستي تيم پزشكان را برعهده داشته به همراه دستيارانش به بررسي تعداد و شكل عروق خوني در مغز گروهي از سالمندان پرداختند كه تحرك بدني داشتند و تمرينات ايروبيك را به طور مرتب انجام مي‌دادند.

اين افراد شامل ۷ مرد و ۷ زن در گروههاي سني ۶۰ تا ۸۰ ساله بودند. اين سالمندان مدت ۱۰ سال تحت آزمايش قرار داشتند. متخصصان براي آنها دو برنامه ورزشي متفاوت را تعيين كرده بودند كه يكي از برنامه ها انجام حداقل ۱۸۰ دقيقه تمرينات آيروبيك در هفته و ديگري انجام هر نوع فعاليت بدني كمتر از ۹۰ دقيقه در هفته بود.

به گزارش شبكه خبري اي بي‌سي، اين متخصصان در پايان آزمايشات خود خاطرنشان كردند: به طور معمول با بالا رفتن سن، عروق مغز تنگ‌تر مي‌شوند اما در اين بررسي‌ها معلوم شد سالمنداني كه فعاليت و تحرك بدني داشته‌اند، عروق مغزي‌شان نسبت به سن‌ آنها، جوانتر از سالمنداني بود كه فاقد تحرك بدني بودند.


ثبت دیدگاه