وسایل جانبی باشگاه بدنسازی

این مهم است که ورزشکاران یک باشگاه بدنسازی وسایل اصلی و ایستگاه های مکانیکی و هوازی باشگاه امور

این مهم است که ورزشکاران یک باشگاه بدنسازی وسایل اصلی و ایستگاه های مکانیکی و هوازی باشگاه را مورد و توجه قرار می دهند و در مقام مقایسه با دیگر باشگاه ها قرار می دهند و این توجه هم بحق منصفانه است اما باید دقت کنیم که بسیاری از وسایل جانبی یک  سالن بدنسازی هم میتواند کیفیت تمرین را بالا ببرد و باعث دلگرمی و وفاداری بدنسازان یک سالن بدنسازی میشود وسایلی که شاید بیشتر از وسایل اصلی استفاده میشوند اما کمتر به چشم می آیند مثل دمبل ،هالتر ،صفحه های وزنه ، طنابها ، گیره هالتر توپ های مدیسن بال جلیغه های وزنه دار ، بتل روپ دمبل  بانوان تی ار ایکس توپ های فیتنس بانه های کشی

اگر سالنی در خود از تجهیزات کامل بدنسازی و این وسایل جانبی استفاده کند به تنهای شاید تعداد تنوع حرکات ورزشی در رشته های بدنسازی فیتنس و پرورش اندام را دو برابر خواهد نمود

قابل ذکر است که ورزشکاران امروز به غیر از حرکات اصلی علاق زیادی هم به حرکات حاشیه و جدید دارند که خود میتواند نتیجه تمرین  را نیز سریعتر و کاملتر نماید

اگر شما مدیر و یا مربی یک سالن و باشگاه بدنسازی بانوان یا حتی باشگاه بدنسازی آقایان هستید به غیز از اینکه باید برای این کار آموزش ببینید باید بدانید که بهترین تجهیزات و جدیدترین آنها چیست و باید چگونه آنها را تهیه نمایند در زیر لینک البوم این وسایل قابل دسترسی است.

icon-1 icon-3 icon-4

ثبت دیدگاه