الیمپ Olimp

شرکت الیمپOlimp Supplements درسال 1990 میلادی درکشورلهستان تاسیسشد. این شرکت باتوجه به کیفیت محصولاتش،باسرعت قایل قبولی به یکی

شرکت الیمپOlimp Supplements درسال ۱۹۹۰ میلادی درکشورلهستان تاسیسشد. این شرکت باتوجه به کیفیت محصولاتش،باسرعت قایل قبولی به یکی ازشرکتهای برتربازارهای اروپاوسراسرجهان تبدیل شد . آنچه برای شرکتOlimpازاهمیت ویژهایبرخوردارمیباشدزندگی بهتر،سالمترورضایت مشتریان میباشدوبرای رسیدن به این مسئله برای تولیدات مکملهای غذایی ورزشی خودازبهترین موادوجدیدترین روشهای تولیداستفاده میکند .

بیشتراز ۲۵ سال است که شرکت الیمپ مکملهای بدنسازی وغذایی خودرابه نقاط مختلف جهان ارائه میدهدوهمین موضوع این شرکت راازسایرین دربازارجهانی جداکرده است . همچنین استانداردهای قابل قبولی درآزمایشگاههای شرکت الیمپ استفاده شده است والیمپ كيفيت محصولات خودرا ۱۰۰ % ضمانت ميكند . ازجمله استانداردهای متمایزی که کمپانی الیمپ دارامیباشد،استاندارد GMP میباشد.

ازاولین مراحل تولیدتا بسته بندی وارسال،مکملهای الیمپ توسط سیستم  کنترل کیفیت شرکت بررسی میشود . شرکت الیمپ برای تولیدمحصولات خودازجدیدترین تکنولوژیها استفاده میکند به عنوان مثال روش علمی مگا کپسول (Mega Capsules )  ( Mega caps ) برای اولین بارتوسط این شرکت استفاده شد تا به این وسیله بتواند دوزهای بالا ازمواد مختلف را به شکل کپسول دربیاوردومصرف آن رابرای ورزشکاران وبدنسازان راحت ترکند .

ازمحصولات معروف ومحبوب شرکت الیمپ میتوان به گینبولیک ۶۰۰۰ (Gain Bolic 6000 ) ،آنابولیکآمینو ۹۰۰۰ ( Anabolic Amino 9000 ) ،چربیسوزترمواسپید ( Thermo Speed Extreme ) ،گلوتامیناکسپلودالیمپ (Glutamine Xplode ) ،کراتینمگاکپ ( Creatine Mega Caps 1250 ) ،پمپاژخونآموک ( Amok ) وآرژیپاورمگاکپس (Argipower 1500 Mega Caps ) اشارهکرد .

به گینبولیک ۶۰۰۰ (Gain Bolic 6000 ) ،آنابولیکآمینو ۹۰۰۰ ( Anabolic Amino 9000 ) ،چربیسوزترمواسپید ( Thermo Speed Extreme ) ،گلوتامیناکسپلودالیمپ (Glutamine Xplode ) ،کراتینمگاکپس ( Creatine Mega

این شرکت سهم زیادی از بازار مکملهای غذایی جهان را به خود اختصاص داده به شکلی که میتوانیم از جمله برند های مکملهای غذایی نوظهوری باشد که جزءده برند معتبر این بازار تا کنون میباشد .

ازجمله درایران نیز نمایندگی عمده وفعالی دارد که به صرعت نام وکیفیت این برند را مطرح نمودند بدسازات ایرانی بسیار از این برند راضی هستند هر چند قیمتهای ان عموما بالاست

درباره اصغر مرادی

قهرمان هشت دوره پرورش اندام ومربی بین المللی فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB-تحصیل کرده تربیت بدنی-مدیر مجتمع ورزشی گلها-مدیر شرکت تولید دستگاههای بدنسازی بادی فول-مدیر سایت اتحادیه بدنسازی ایران-مشاور مربیگری ,مدیریت وبازاریابی باشگاههای بدنسازی

ثبت دیدگاه