بازگشت کوین لورون تبلیغات یا واقعیت

بازگشت کوین لورون تبلیغات یا واقعیت کوین لورون حدود۸ سال پیش از دنیای حرفهای بدنسازی خداحافظی کرد ومدتی

بازگشت کوین لورون تبلیغات یا واقعیت
کوین لورون حدود۸ سال پیش از دنیای حرفهای بدنسازی خداحافظی کرد ومدتی به سینما وموسیقی پیوست ولی موفقیتی نداشت.

1

لورون  به دلیل فیگورهای خاص وتناسبش طرفداران زیادی داشت او در استانه ۴۷ سالگی  بدون اعلام قطعی گفته که برای بازگشت به دنیای حرفهای در حال فکر کردن است.
و با طعنه به بدنسازان امروزی که تناسبی ندارند گفته بااین قهرمانان امروزی بازگشت وقهرمانی من زیاد سخت نخواهد بود.

 

1
قبلا هم بدنسازانی مثل بنفاتو وگری استرایدوم پس از مدتی دوری از مسابقات شانس خود را محک زدند که موفق نبودند به نظر میرسد کوین لورون با این صحبتها قصد مطرح نمودخود وتبلیغات چند ماهه در مطبوعات بدنسازی را داشته است .


ثبت دیدگاه