نتایج تیمی رقابتهای بدنسازی شمال شر ق تهران

نتایج تیمی رقابتهای بدنسازی شمال شر ق تهران   رقابتهای پرورش اندام شمال شرق تهران هقته گذشته ۳۰ئ

نتایج تیمی رقابتهای بدنسازی شمال شر ق تهران

 

1

رقابتهای پرورش اندام شمال شرق تهران هقته گذشته ۳۰ئ تیر ماه باشرکت ۲۳۵ نفر زیر نظر هیئت بدنسازی شمال شرق با ریاست عباس اسماعیلی انجام شد

داوران این دوره مجید دانیالی وداریوش زارع بودند در پایان تیم پاکر اول گروه ورزشی گستر دوم وتیم رادمهربه مقام سوم رسیدند


ثبت دیدگاه