نشست اعضای هیأت رئیسه فدراسیون درآستانه برگزاری مجمع سالیانه

۱۳۹۱ نشست اعضای هیأت رئیسه فدراسیون درآستانه برگزاری مجمع سالیانه جلسه هیأت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام،

۱۳۹۱

نشست اعضای هیأت رئیسه فدراسیون درآستانه برگزاری مجمع سالیانه

جلسه هیأت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، عصر روز دوشنبه با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد. در این جلسه در خصوص عملکرد فدراسیون در ۴ ماهه اول سال ۹۱ بحث و حاضران در جلسه در خصوص برنامه های آتی فدراسیون با یکدیگر به تبادل نظر پرداختند.
برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون یکی دیگر از مواردی بود که در مورد نحوه برگزاری شایسته آن طرفین تصمیمات خوبی را اتخاذ کردند. همچنین صبح روز دوشنبه جلسه اعضای کمیته فنی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، حضور محمد رضا کاظمی آشتیانی سرپرست و  سید حسن افضلی نایب رئیس در محل فدراسیون برگزار شد که در آن آخرین اخبار در خصوص نحوه آمادگی و برگزاری اردوهای تیمهای بدنسازی و پرورش اندام جهت اعزام به رقابتهای آسیایی چین توسط اعضای کمیته فنی بازگو گردید.


ثبت دیدگاه