مجمع عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام امروز با حضور حمید سجادی معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در محل سالن جلسات آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.

در این مجمع و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و ترنم سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران و خیر مقدم به روسای هیأتهای بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور که توسط دبیر مجمع انجام خواهد شد. گزارش عملکرد فدراسیون توسط محمد رضا کاظمی آشتیانی،سرپرست فدراسیون، گزارش مالی توسط خزانه دار، ارائه گزارش بازرس فدراسیون، بررسی و تصویب تقویم ورزشی سال ۱۳۹۱ از بخش های بعدی مجمع عمومی خواهد بود. در ادامه جلسه دکتر حمید سجادی، ریاست مجمع برای حاضران سخن خواهد گفت. توزیع برگه های آراء جهت مصوب نمودن گزارشات ارائه شده و اخذ رأی اعتماد جهت بازرس فدراسیون و ارائه نظرات اعضای مجمع از برنامه های پایانی مجمع خواهد بود.


ثبت دیدگاه