زمان بندی همایش مدیران روابط عمومی بدنسازی و پرورش اندام

برنامه زمان بندی شده سومین همایش مدیران روابط عمومی هیأتهای بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور ۲۲ تیر

khabar
برنامه زمان بندی شده سومین همایش مدیران روابط عمومی هیأتهای بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور
۲۲ تیر ماه ۹۱ – زنجان – ابهر
زمان
برنامه
۹ – ۳۰/۸
ثبت نام و استقرار در سالن محل همایش
۰۵/۹ – ۹
تلاوت آیاتی از کلام اله مجید
۱۰/۹ – ۰۵/۹
پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران
۲۰/۹ – ۱۰/۹
خیر مقدم توسط جناب آقای صفری رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان
۳۵/۹ – ۲۰/۹
سخنرانی جناب آقای علی یوسفی فرماندار شهرستان ابهر
۴۰/۹ – ۳۵/۹
سخنرانی جناب آقای افضلی نایب رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
۱۵/۱۰ – ۴۰/۹
بخش اول گفت و شنود مدیران روابط عمومی هیأتهای بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور
۳۰/۱۰- ۱۵/۱۰
پذیرایی
۱۱ – ۳۰/۱۰
سخنرانی جناب آقای دکتر محمد حسین انصاری فرد، مدیرکل روابط عمومی و سخنگوی وزارت ورزش و جوانان
۳۰/۱۱ – ۱۱
گزارش عملکرد روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
۱۲ – ۳۰/۱۱
سخنرانی یکی از کارشناسان روابط عمومی
۱۳ – ۱۲
بخش دوم گفت و شنود مدیران روابط عمومی هیأتهای بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور
۳۰/۱۴ – ۱۳
نماز و ناهار
۳۰/۱۵ – ۳۰/۱۴
بخش پایانی گفت و شنود مدیران روابط عمومی هیأتهای بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور
۱۶- ۳۰/۱۵
سخنرانی یکی از کارشناسان علم روابط عمومی
۳۰/۱۶ – ۱۶
جمع بندی مطالب
۱۷ – ۳۰/۱۶
مراسم پایانی همایش

ثبت دیدگاه