سلمان نژاد : دید سلامت نگر جایگزین دید درمان نگر خواهد شد.

ستاد ساماندهی پزشکی، ورزشی باشگاههای بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور کارش را در محل فدراسیون بدنسازی و

ستاد ساماندهی پزشکی، ورزشی باشگاههای بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور کارش را در محل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام رسماً آغاز کرد.

دکتر محسن سلمان نژاد مسئول این ستاد در خصوص ضرورت ایجاد این ستاد در محل فدراسیون گفت : بحث باشگاههای بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور محلی برای حضور یک قشر وسیع شده است که از نگاه ما نظارت بر مسائل پزشکی، ورزشی و تغذیه ای و استفاده درست آنها و دیگران از مکمل های دارویی یک بحث بسیار مهم می باشد.

سلمان نژاد گفت : هدف از این کار این است که به سمت دید سلامت نگر به جای دید درمان نگر حرکت کنیم که بواسطه آن پیشگیری از بسیاری از بیماریها و آسیب های ورزشی می تواند نقش قابل توجهی را در باشگاههای بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور ایفا کند.

مسئول ستاد ساماندهی پزشکی، ورزشی باشگاههای بدنسازی و پرورش اندام در ادامه گفت : هدف اصلی ما از این کار این است که جوانان علاقه مند بتوانند کما فی السابق و با جدیت و دلگرمی بیشتر در باشگاههای بدنسازی و پرورش اندام فعالیت داشته باشند که این موضوع باعث قوت قلب و خاطر جمعی خانواده ها نیز می گردد. همچنین در راستای ارتقای سلامت مردم عزیز کشور نیز پیشقدم شده و برنامه ای داریم تا تمامی گروهها اعم از افراد چاق، کم تحرک، بیمار و سایر افراد بتوانند در چارچوب برنامه های ورزشی از باشگاههای بدنسازی و پرورش اندام استفاده کنند.

سلمان نژاد در ادامه گفت : با تدوین برنامه های مناسب کاری خواهیم کرد تا کلیه ورزشکاران علاقه مند به رشته بدنسازی و پرورش اندام بتوانند از مشاوره های تغذیه ای و پزشکی ورزشی، توان بخشی و اصلاح حرکات بهره مند شده و بوسیله آن گام موثری در جهت ارتقای سلامت ورزشکاران و افراد جامعه بر خواهیم داشت.

سلمان نژاد در خاتمه از انعقاد توافق نامه ای بین فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و فدراسیون پزشکی، ورزشی برای پیشرفت سریع تر حرکت این ستاد خبر داد و گفت : جهت نیل به اهداف فوق ستاد مرکزی، ساماندهی پزشکی و ورزشی باشگاههای بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور در محل فدراسیون کارش را رسماً آغاز کرده است.


ثبت دیدگاه