مجمع عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در روز چهارشنبه مورخ ۲۸ تیر ماه ، ساعت ۱۵ به ریاست آقای دکترسجادی معاون محترم امور ورزش وزارت ورزش و جوانان برگزار خواهد شد.

درباره اصغر مرادی

قهرمان هشت دوره پرورش اندام ومربی بین المللی فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB-تحصیل کرده تربیت بدنی-مدیر مجتمع ورزشی گلها-مدیر شرکت تولید دستگاههای بدنسازی بادی فول-مدیر سایت اتحادیه بدنسازی ایران-مشاور مربیگری ,مدیریت وبازاریابی باشگاههای بدنسازی

ثبت دیدگاه