مجمع عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در روز چهارشنبه مورخ ۲۸ تیر ماه ، ساعت ۱۵ به ریاست آقای دکترسجادی معاون محترم امور ورزش وزارت ورزش و جوانان برگزار خواهد شد.

ثبت دیدگاه