همایش مدیران روابط عمومی هیأتهای بدنسازی و پرورش اندام

سومین همایش مدیران روابط عمومی هیأتهای بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور روز پنج شنبه ۲۲ تیر ماه

سومین همایش مدیران روابط عمومی هیأتهای بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور روز پنج شنبه ۲۲ تیر ماه از ساعت ۹ صبح در سالن همایش های فرمانداری شهرستان ابهر از توابع استان زنجان برگزار خواهد شد. در این همایش علاوه بر اساتید حوزه روابط عمومی، دکتر محمد حسین انصاری فرد، مدیرکل روابط عمومی و سخنگوی وزارت ورزش و جوانان نیز برای مدعوین درباره اهمیت هنر روابط عمومی سخنرانی خواهند کرد. در همایش یک روزه مدیران روابط عمومی هیأتهای بدنسازی و پرورش اندام تقویم عملکرد سال ۹۰ روابط عمومی هیأتهای سراسر کشور به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. طراحی کتاب اول ورزش بدنسازی و پرورش اندام و تقویم سالیانه روابط عمومی هیأتهای سراسر کشور از اهم مواردی است که در همایش سوم به آن پرداخته خواهد شد. گفتنی است همایش اول در سال ۸۹ در ابهر و همایش دوم مدیران روابط عمومی هیأتهای بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور در سال ۹۰ در تهران برگزار گردید.


ثبت دیدگاه