مشاوره مربیان باشگاههای بدنسازی

۱-مربی بدنسازی  کیست وچه مشخصاتی دارد؟ ۲-او چه مدارکی باید داشته باشد ایا هرکس کارت مربیگری دارد مربیست؟

۱-مربی بدنسازی  کیست وچه مشخصاتی دارد؟

۲-او چه مدارکی باید داشته باشد ایا هرکس کارت مربیگری دارد مربیست؟

۳-ایا سوابق ورزشی برای او ضروریست؟مشاوره

۴-ظاهر او چگونه باید باشد؟

۵-چه اطلاعات علمی برای موفقیت لازم دارد؟

۶- در بدنسازی امروز برای یک مربی بدنسازی روابط عمومی نقش  اول رادارد

۷-بازاریابی واقتصاد  میداند؟

۸-برای کار در باشگاه بدنسازی چه نکاتی راباید بداند؟

۹-روش کنترول ورزشکاران چگونه است؟

۱۰-ایا ورزشکاران به اندازه کافی روی مربی حساب میکنند؟

۱۱-ایا در….

تکمیل خواهد شد

مربیان وعلاقمندان بدنسازی برای مشاوره  صبحها از ساعت۹ تا۱۱ باشماره تلفن ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ تماس حاصل نمایند

 

19 thoughts on “مشاوره مربیان باشگاههای بدنسازی

 1. ali.shiri2000.sargord@gmail.com'
 2. amirhossinlamei@gmail.com'
 3. amirsmaeli0098@gmail.com'
 4. sagad6241@gmail.com'
   1. sagad6241@gmail.com'
 5. sagad6241@gmail.com'
 6. mohammadkh076@gmail.com'
 7. emrwebp@gmail.com'
 8. amirjj373@gmail.com'
 9. www.mdshti@rocketmail.com'
 10. Hooseyntayebi@yahoo.com'
 11. smnmamad@yahoo.com'

ثبت دیدگاه