ایرانی_طرح متریکس

تعداد دستگاه ها : طبق لیست و تصاویر مشخصات : طبق لیست و تصاویر توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    

  • تعداد دستگاه ها : طبق لیست و تصاویر
  • مشخصات : طبق لیست و تصاویر
  • توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    
  • شرکت سازنده : بادی فول-طرح متریکس
  • قیمت :  
  • میزان کارکرد : آکبند 
  • بر آورد قیمت نو : 


ثبت دیدگاه