گردهمایی کمیته آمادگی جسمانی و ایروبیک سراسر کشور

انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک فدراسیون ورزشهای همگانی در نظر دارد به منظور همسان سازی و تبیین اهداف

انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک فدراسیون ورزشهای همگانی در نظر دارد به منظور همسان سازی و تبیین اهداف و برنامه های خود گردهمایی سراسری روسای کمیته های استانی این رشته را روز دوشنبه ۱۲ تیرماه در آکادمی ملی المپیک برگزار نماید

انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک فدراسیون ورزشهای همگانی در نظر دارد به منظور همسان سازی و تبیین اهداف و برنامه های خود گردهمایی سراسری روسای کمیته های استانی این رشته را روز دوشنبه ۱۲ تیرماه در آکادمی ملی المپیک برگزار نماید .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی ، دکتر محمد جوادی پور رئیس انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک طی گفتگویی ضمن تایید مطلب فوق اظهار داشت : روسای کلیه کمیته های انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک سراسر کشور روز دوشنبه ۱۲ تیرماه در محل آکادمی ملی المپیک دورهم جمع خواهند شد تا با توجه به ادغام صورت گرفته آخرین برنامه ها و همچنین اهداف و برنامه های این انجمن تبیین شود .

وی در ادامه از برگزاری همایش یک روزه همسان سازی مدرسان آمادگی جسمانی خبر داد و افزود : در این دوره که قرار است ۲۲ تیرماه برگزار شود تنها مربیانی حق شرکت دارند که در این رشته تخصص و فعالیت دارند. روز ۲۹ تیرماه نیز همایش یک روزه همسان سازی مدرسان ایروبیک برگزار خواهد شد .


ثبت دیدگاه