برگزاری سومین همایش مدیران روابط عمومی هیأتهای بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور در ابهر

سومین همایش مدیران روابط عمومی هیأتهای بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور، پنج شنبه ۲۲ تیر ماه سالجاری به میزبانی فرمانداری ابهر در این شهر از توابع استان زنجان برگزار خواهد شد. قرار است مسئولان روابط عمومی هیأتهای بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور در این همایش یک روزه ضمن بررسی عملکرد یکساله خود، با آخرین متد های علم روز روابط عمومی توسط اساتید دعوت شده به این همایش آشنا شوند.

گفتنی است ابهر میزبان سومین همایش، میزبانی همایش اول را نیز بر عهده داشت.


ثبت دیدگاه