دليل سانسور شادي بالوتلي (عکس)

ماريو بالوتلي پس از اينکه گل دوم را به آلمان زد، پيراهنش را از تن کند و با اين ژست جالب بدنسازی، شادي اش را به دنيا نشان داد. شادي بالوتلي در پخش تلويزيون سانسور شد. دليل اين سانسور،  فیگوری است که پيش روي شماست.

 

1

درباره اصغر مرادی

قهرمان هشت دوره پرورش اندام ومربی بین المللی فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB-تحصیل کرده تربیت بدنی-مدیر مجتمع ورزشی گلها-مدیر شرکت تولید دستگاههای بدنسازی بادی فول-مدیر سایت اتحادیه بدنسازی ایران-مشاور مربیگری ,مدیریت وبازاریابی باشگاههای بدنسازی

ثبت دیدگاه