پیشکسوتان پرورش اندام خراسان رضوی گنجینه مفاخر ورزش کشور هستند
سرپرست هیئت پرورش اندام خراسان رضوی گفت: پیشکسوتان گنجینه مفاخر ورزش کشور هستند و بایستی دانش و درایت های ورزشی ایشان در پیش برد اهداف ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.

بهرام نکاحی در حاشیه دیدار با پیشکسوتان پرورش اندام خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: عمر گرانبهای پیشکسوتان پرورش اندام خراسان رضوی با قهرمانی ها و موفقیت های جهانی و بین المللی همراه بوده و تاریخ پرافتخار این رشته ورزشی را رقم زده است.

وی تصریح کرد: این میراث گرانبها در گذر نسلی که در ورزش استان به وجود آمده، تجربه بزرگی است که استفاده از آنها حرکت در جاده موفقیت را به همراه می آورد.

نکاحی افزود: جنبه های اخلاقی و فرهنگی ورزش به عنوان یک محور اصلی در دستور کار هیئت پرورش اندام خراسان رضوی مورد تاکید است.

وی ادامه داد: به همین خاطر است که قهرمان با اخلاق و دارای رفتار نیک به صفت پهلوان مورد رجوع مردم و نیز  به عنوان یک مرشد و معلم اخلاق مورد احترام است.

سرپرست هیئت پرورش اندام خراسان رضوی با تأکید بر توجه بیشتر به پیشکسوتان اظهار داشت: این هیئت ورزشی با طرح هایی که در دست دارد، از پیشکسوتان به عنوان یکی از محورهای اصلی در جهت نیل به اهداف هیئت استفاده خواهد کرد.

شایان ذکر است این برنامه  با دیدار ۴ تن از پیشکسوتان پرورش اندام خراسان رضوی آقایان حسین جاودانی، قاسم خالدی، سید علی حسینی و عباس رنجبر و با حضور تعدادی از اعضاء هیئت و قهرمانان این رشته ورزشی در بعدازظهر تا دوشنبه شب مقارن با مبعث حضرت رسول اکرم (ص)صورت پذیرفت.


ثبت دیدگاه