بیت الله عباسپور به مقام سوم مسابقات مستراروپا رسید
شگفتی مسابقات قهرمانی مایکل کفالیناس از یونان ونایب قهرمانی جانی جکسون

 

3. Baitollah Abbaspour

نتیجه کلی مستراروپا:
۱_کالیفیانس از یونان
۲_جانی جکسون از آمریکا
۳_ بیت‌الله عباسپور ایران

 

4. Baitollah Abbaspour

۴_فاریس سعید ایتالیا
۵_سرگی شلستوف روسیه
۶_دانیل توث
*بیت الله عباسپور۲۰ امتیاز کسب کرد وهنوز برای صعود به المپیا مسابقات دیگری هم هست

 

 خبر کامل

44

 

شگفتی در شهر مادریداسپانیا

رقابتهای پرورش اندام قهرمانی مستراروپا دررده حرفه ای ها طی ۲ روز در شهر مادرید اسپانیا برگزارشد ودلاورمرد کشورمان بیت اله عباسپور درخشش خیره کننده ای داشت..بیت اله عباسپوربعداز کسب چهارمی مسابقات فیبو۲۰۱۲ درکشور المان یک هفته بعد در مسابقات مستراروپا به مقام باارزش سومی مستراروپا دست یافت وبرای خودش ۲۰امتیاز کسب نمود بیت اله برای صعود به المپیا هنو فرصت دارد ورویدادهای بعدی حرفه ای ها برای صعود به المپیا شرکت خواهد کرد …طیق قانون مسابقات جدید IFBB PRO نفراول مسابقات حرفه ای جواز صعود به المپیا را کسب میکند.نگاهی به تحلیل سه نفر نخست مسابقات وسایر نفرات:
21
پیروزی مایک کالیفینانس صعود به مسابقات المپیا

نفراول مسابقات و جواز صعودبه مسابقات المپیابه مایک کالیفیانس از یونان رسید ..مایک باحجم وکات عمق خودش موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات شد ولقب اقای اروپای ۲۰۱۲ را اذان خودش کرد

مقام دوم مسابقات به جانی جکسون از امریکا رسید.کمتر کسی فکرمیکرد جانی جکسون بدنساز پرسابقه مسترالمپیا وحرفه ای ifbb دراین جایگاه قرار بگیره این درحالی بود کهب یشتر کارشناسان شانس جانی رو برای قهرمانی میدانستند.جانی مغلوب کاتهای مایک کالیفیانس شد پیشر از  این باقهرمانی در فیبو صعودخودشو به المپیا قطعی کرده بود.

22
23
عنوان سومی مسابقات که باعث خلق شگفتی مسابقات مستراروپا دلاور مردکشورمان بیت اله علاسپور بود که به این عنوان دست یافت.بیت اله  نشان داد که در سالهای بعدی ورویدادهای بعدی IFBB PRO حرفی برای گفتن خواهد داشت.بیت اله  از لحاظ حجم بالاتنه دربرابر نفرات اول دوم کم داشت وگرنه از مدعیان کسب عنوان قهرمانی بود که این مقام یک مقانم بسیار خوب برای ورزشکار کشورمان میباشد ونشان داد که ایران سرمایه های بزرگی در پرورش اندام دارد ونام ایران را در ا دنیای حرفه ای زنده نگه داشت

 اینجا فیلم مسابقه قبلی اقای عباسپور قابل مشاهده است


ثبت دیدگاه