شیراز – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت پرورش اندام فارس گفت: تبدیل فدراسیون بدنسازی به انجمن ورزشی متشکل از هفت ورزش مختلف باعث لطمه زدن به ورزش کشور می شود.

محمد علی بابایی در گفتگو با خبرنگارمهراظهار داشت: تصمیم گرفته شده در مورد تبدیل فدراسیون پرورش اندام به انجمن ورزشی بدون کارشناسی و توجه کافی یه جنبه های منفی این مسئله بوده است زیرا خیل عظیمی از جوانان به پرورش اندام را ورزش اول کشور می داند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ورزش پرورش اندام در سطح کشور بیش از دو میلیون نفر ورزشکار دارد ازجمله ورزشهای پایه تلقی می شود و در شهرستانهای مختلف کشور بین ۵۰ تا ۳۰۰ باشگاه بدنسازی در حال فعالیت هستند مسئولان ورزارت ورزش وجوانان باید با تامل بیشتری نسبت به تبدیل فدراسیون تصمیم گیری می کردند.

رئیس هیئت پرورش اندام فارس تصریح کرد: تبدیل فدراسیون پرورش اندام به انجمن ورزشی باعث دلسرد شدن علاقمندان این رشته شده و ثاثیرات سویی بر عملکرد حرفه ای ورزشکاران داشته است.

بابایی ابراز داشت: تبدیل فدراسیون پرورش اندام به انجمن ورزشی باعث شده تا هیئتها در استانهای مختلف در مسیر کشف استعدادهای ورزشکاران ونیز نخیه پروری در رشته پرورش اندام با مشکل روبرو شوند.

درباره اصغر مرادی

قهرمان هشت دوره پرورش اندام ومربی بین المللی فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB-تحصیل کرده تربیت بدنی-مدیر مجتمع ورزشی گلها-مدیر شرکت تولید دستگاههای بدنسازی بادی فول-مدیر سایت اتحادیه بدنسازی ایران-مشاور مربیگری ,مدیریت وبازاریابی باشگاههای بدنسازی

ثبت دیدگاه