عینک رژیمی

عینک رژیمی محققان ژاپني عينك واقعيت افزوده اي طراحي كرده اند كه اندازه اشياء (خوراكي‌ها) را ۵۰ درصد

عینک رژیمی

محققان ژاپني عينك واقعيت افزوده اي طراحي كرده اند كه اندازه اشياء (خوراكي‌ها) را ۵۰ درصد بزرگتر از حالت طبيعي نشان داده و باعث كاهش تمايل فرد به خوردن بيشتر غذا مي شود.

درحالي كه به تازگي عينك واقعيت افزوده گوگل توجه مردم جهان را به خود جلب كرده است، محققان دانشگاه توكيو به سرپرستي پروفسور «ميچيتاكا هيروسه»،عينك واقعيت افزوده اي طراحي كرده اند كه اندازه خوراكي را كه فرد در دست دارد تا ۱٫۵ برابر بزرگتر نشان مي دهد.

نتايج بررسي محققان بر روي ۱۲ مرد و زن نشان مي دهد، زماني كه فرد از عينك بزرگنمايي استفاده مي كند ۹٫۳ درصد كمتر از حالت عادي غذا مي خورد و زماني كه از عينك كوچك نمايي استفاده مي كند ۳۳ درصد بيشتر از حالت عادي غذا مي خورد.

مردم ژاپن به دليل رژيم غذايي دريايي با مشكل چاقي و اضافه وزن روبرو نيستند و عينك واقعيت افزوده رژيمي بيشتر براي كشورهاي اروپايي و آمريكايي كاربرد خواهد داشت.


ثبت دیدگاه