درارتباط باشایعات اخیر عنوان شد
افضلی : فدراسیون با متخلفان برخورد خواهد کرد

شرایط این روزهای فدراسیون بدنسازی وپرورش اندام و مسائل حاشیه ای که دراطراف یکی از بظاهر قویترین مردان ایران به گوش می رسد، باردیگر سبب شد تا خیلی ها از این مسئله سوء استفاده کرده و درصدد تخریب فدراسیون و مسئولان آن از جمله سیدحسن افضلی نایب رئیس آن برآیند. دراین ارتباط نایب رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ضمن تقبیح مسائل این چنینی گفت: هیچ اتفاقی طی روزهای اخیر در جمع اهالی قویترین مردان ایران نیفتاده است و آنها که خودشان را منتسب به این قشر دانسته و می دانند، قصد سوء استفاده از مسئله ای را دارند که هیچ ارتباطی به فدراسیون پیدا نمی کند.
سیدحسن افضلی درادامه گفت: مثل همیشه بر روی اخلاق مداری تاکید داشته و دارم و رفتارهای این چنینی را درجامعه تقبیح کرده و با متخلفان و حاشیه سازان در هر لباس و موقعیتی که باشند شدیداً برخورد خواهیم کرد.

افضلی در مورد موضوع ورزشکاری به نام علیرضا ظرفچی که خود را قهرمان قویترین مردان دانسته و مرتکب خطایی شده است گفت: ایشان بهیچوجه قهرمان دسته ۱۰۵+ کیلوی کشور نبوده که چنین ادعایی را داشته وفدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نیز قصد دارد با چنین ورزشکارانی که حیثیت فدراسیون را نشانه رفته اند برخورد جدی نماید

درباره اصغر مرادی

قهرمان هشت دوره پرورش اندام ومربی بین المللی فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB-تحصیل کرده تربیت بدنی-مدیر مجتمع ورزشی گلها-مدیر شرکت تولید دستگاههای بدنسازی بادی فول-مدیر سایت اتحادیه بدنسازی ایران-مشاور مربیگری ,مدیریت وبازاریابی باشگاههای بدنسازی

ثبت دیدگاه