درارتباط باشایعات اخیر عنوان شد
افضلی : فدراسیون با متخلفان برخورد خواهد کرد

شرایط این روزهای فدراسیون بدنسازی وپرورش اندام و مسائل حاشیه ای که دراطراف یکی از بظاهر قویترین مردان ایران به گوش می رسد، باردیگر سبب شد تا خیلی ها از این مسئله سوء استفاده کرده و درصدد تخریب فدراسیون و مسئولان آن از جمله سیدحسن افضلی نایب رئیس آن برآیند. دراین ارتباط نایب رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ضمن تقبیح مسائل این چنینی گفت: هیچ اتفاقی طی روزهای اخیر در جمع اهالی قویترین مردان ایران نیفتاده است و آنها که خودشان را منتسب به این قشر دانسته و می دانند، قصد سوء استفاده از مسئله ای را دارند که هیچ ارتباطی به فدراسیون پیدا نمی کند.
سیدحسن افضلی درادامه گفت: مثل همیشه بر روی اخلاق مداری تاکید داشته و دارم و رفتارهای این چنینی را درجامعه تقبیح کرده و با متخلفان و حاشیه سازان در هر لباس و موقعیتی که باشند شدیداً برخورد خواهیم کرد.

افضلی در مورد موضوع ورزشکاری به نام علیرضا ظرفچی که خود را قهرمان قویترین مردان دانسته و مرتکب خطایی شده است گفت: ایشان بهیچوجه قهرمان دسته ۱۰۵+ کیلوی کشور نبوده که چنین ادعایی را داشته وفدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نیز قصد دارد با چنین ورزشکارانی که حیثیت فدراسیون را نشانه رفته اند برخورد جدی نماید


ثبت دیدگاه