مجلس :فدراسیون بدنسازی انجمن نشود


به گزارش روز شنبه ایرنا، در این نامه كه به امضای بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، این نمایندگان با اشاره به وجود حدود ۱۱ هزار باشگاه بدنسازی در سراسر كشور و فعالیت صدها هزار ورزشكار علاقه مند به این رشته، اقدام وزارت ورزش در تبدیل این فدراسیون به انجمن را غیر كارشناسی خواندند.

به گزارش روز شنبه ایرنا، در این نامه كه به امضای بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، این نمایندگان با اشاره به وجود حدود ۱۱ هزار باشگاه بدنسازی در سراسر كشور و فعالیت صدها هزار ورزشكار علاقه مند به این رشته، اقدام وزارت ورزش در تبدیل این فدراسیون به انجمن را غیر كارشناسی خواندند.

در ادامه این نامه به این نكته اشاره شده است كه اقشارمختلفی در حوزه های انتخابیه نمایندگان مجلس نارضایتی خود را از این اتفاق اعلام كرده و خواستار ادامه فعالیت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام شده اند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان از وزیر ورزش و جوانان درخواست كردند كه با بررسی دقیق تر این موضوع دستور دهد فدراسیون بدنسازی و پروش اندام مانند گذشته به فعالیت خود ادامه بدهد و زمینه هرچه قدرتمند تر شدن تشكیلات آن فراهم شود.

وزارت ورزش و جوانان ماه گذشته فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام را به انجمن تبدیل كرد تا زیر مجموعه فدراسیون انجمن های ورزشی شود.

درباره اصغر مرادی

قهرمان هشت دوره پرورش اندام ومربی بین المللی فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB-تحصیل کرده تربیت بدنی-مدیر مجتمع ورزشی گلها-مدیر شرکت تولید دستگاههای بدنسازی بادی فول-مدیر سایت اتحادیه بدنسازی ایران-مشاور مربیگری ,مدیریت وبازاریابی باشگاههای بدنسازی

ثبت دیدگاه