خبر فوری
ارتقا مقام ورزشکاران ایرانی درمسابقات جهاین استونی سال ۲۰۱۱
دیروز ۲۳/۰۳/۲۰۱۲ جواب آزمایش دوپینگ مسابقات جهانی IFBB بادی کلاسیک استونیا که در تاریخ ۲۰/۱۱/۲۰۱۱ برگزار شده بود اعلام شد که در آن تست ۷ ورزشکار مثبت درآمد و در پی آن آقای امیر علی آبادی در دسته ۱۷۱ – سانتیمتر از مقام سوم به مقام دوم دست پیدا کرد.آقای محسن قرآن نویس در دسته ۱۸۰- سانتیمتر از مقام چهارم به مقام سومی جهان و آقای آرش فتاحی در دسته ۱۷۵- سانتیمتر از مقام ششم به مقام پنجم ارتقا یافتند.


ثبت دیدگاه