محمد عباسی ( وزیر ورزش و جوانان ) در جمع نمایندگان رسانه های گروهی ، در خصوص تغییر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به انجمن ، اظهار داشت : دستور داده شد

که بازنگری مجددی در این خصوص توسط کارشناسان ورزش و اهالی این رشته پرطرفدار انجام شود .عباسی افزود : فدراسیون یا انجمن ، هیچ تغییری در ماهیت کلی رشته بدنسازی و پرورش اندام نداشته و مسئولان آن ، کما فی السابق با قوت و به طور مستقل ، امورات مربوطه را پیش خواهند برد . قابل ذکر است که در همین زمینه (( حمید سجادی ، معاونت وزارت مربوطه )) روز جمعه گذشته در یک برنامه تلویزیونی ، این نوید را به جامعه پر مخاطب بدنسازی داد که با بازنگری مجدد ، این امکان وجود دارد که رشته بدنسازی به طور مستقل و تحت نام فدراسیون به کار خود ادامه دهد.

بادی فول :کم کم صدای پای تک سواری که به داد بدنسازی خواهد رسید وبعد هم رئیس فدراسیون (سفارشی) خواهد شد به گوش میرسد فکر میکنم حدس ما در” خبردرد سر بزرگ برای بدنسازی در تاریخ ۹۰/۱۲/۱۳″ درست بود. اقایان به مرگ میگیرند تا به تب راضی شوید.

اول فدراسیون را منحل میکنند بعد بررسی میکنند که دوباره فدراسیون تشکیل شود.

ایا تعداد باشگاهها وورزشکاران بدنسازی ورشته های زیر مجموعه ان را نمیدانستید  که میدانستید ایا تعداد فراوان مدالها را نمی دانستید که میدانستید اگر کم هزینه بودن فدراسیون را (نسبت به دیگر فدراسیون ها) نمیدانستید که میدانستید

این کارشناسان متفکر از همه جا بی خبر شما, چه ایرادی به بدنسازی گرفتند که شما اول  نظربه انجمن شدن بدنسازی دادید, حالا مجبور  به بررسی مجدد شدید


ثبت دیدگاه