تکنو جیم دست دوم

تعداد دستگاه ها : – مشخصات : هوازی کامل دستگاههای وزنه ازاد ودستگاههای شمش خور کامل مناسب برای ۶۰۰متر

  • تعداد دستگاه ها : –
  • مشخصات : هوازی کامل دستگاههای وزنه ازاد ودستگاههای شمش خور کامل مناسب برای ۶۰۰متر وبیشتر
  • توضیحات : تلفن فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  
  • شرکت سازنده : تکنو جیم ایتالیا
  • قیمت : قیمت ۲۰در صد زیر قیمت کمپانی
  • میزان کارکرد : یکسال
  • بر آورد قیمت نو : ۱میلیارد تومان

ثبت دیدگاه