در بدنسازی بیش از ۶۰ سیستم اصلی وفرعی وجود دارد در زیر به تعدادی از انها اشاره میکنیم


۱:سیستم غریزی (حسی)
۲:سیستم اولویت (تقدمی)
۳:سیستم 
پيش خستگي
۴:سیستم تری ست
۵:سیستم ماموت ست
۶:سیستم (ست)های ادامه دار
۷:سیستم ضربه زدن(تقلب)
۸:سیستم ترکیبی
۹:سیستم هرمی
۱۰:سیستم هرمی معکوس
۱۱:سیستم صدتایی
۱۲:سیستم (۳×۶)
۱۳:سیستم دایره ای
۱۴:سیستم منزر (حد سنگین)
۱۵:سیستم
R.T.P
۱۶:سيستم سوپر ست

۱۷: سیستم جاينت ست
۱۸:سیستم کمکی
۱۹:سيستم تقلبي 
۲۰:ست هاي كم كردني  (‌ادامه دار )
۲۱:سيستم منفي  
۲۲:سیستم تكرار هاي نيمه
۲۳: سیستم تکرار کم
۲۴ : سیستم تکرار متوسط 
۲۵ :سیستم تکرار زیاد
۲۶ :سیستم ست های عظیم 
۲۷ :سیستم منقطع(وزنه از بدن جدا می شود)
۲۸ :سیستم منقطع (وزنه از بدن جدا نمی شود)
۲۹ :سیستم انقباضی ۴/۳
۳۰ :سیستم سوزشی 
۳۱ :سیستم ۸/۱ اسکوات
۳۲ :سیستم ۱۰۰ تائی 
۳۳ :سیستم انقباضی بدون وزنه 
۳۴ :سیستم تکرار های شکسته 
۳۵ :سیستم کیفیتی 
۳۶ :سیستم اسپیلت یا تقسیمی 
۳۷ : سیستم ۵ ×۵ 
۳۸ : سیستم Hit
۳۹ :  …

هر کدام ازاین سیستم ها زیر شاخه های خود رادارند که به مرور در مورد ان بحث خواهیم کرد.

به جرات میتوانیم بگوئیم دربدنسازی ایران سیستمها وعلوم اولیه بدنسازی جایگاه کمی دارد وبه جای ان سلیقه ها وسیستمهای من دراوردی فراگیر شده کار در این رشته به جای بدتر از فوتبال رسیده زیرا همه بایکماه تمرین دست پا شکسته در بدنسازی صاحب نظر میشوند برنامه میدهند دارو تجویز میکنند و…. ما بنا داریم در این سایت در اصلاح این مشکل تلاش کنیم.


ثبت دیدگاه