فیگورگیری

يکي از مهمترين نکاتي که يک ورزشکار ،‌ قهرمان بدنسازي و پرورش اندام بايد به آن توجه کند

يکي از مهمترين نکاتي که يک ورزشکار ،‌ قهرمان بدنسازي و پرورش اندام بايد به آن توجه کند نحوه فيگورگيری و نمايش بهتر و کاملتر بدن در مسابقات بدنسازي در هر سطح ، براي کسب مقام و سنجش بدن خود با ساير رقبا است .
فيگورگيری را مي توان به برداشت محصول يک مزرعه تشبيه کرد که کشاورز ماه ها و شايد سال ها براي آن زحمت کشيده است و در صورتي که برداشت محصول به خوبي انجام نشود نه تنها زحمات کشاورز به چشم نخواهد آمد بلکه ممکن است اين زحمات به هدر رود.

براي فيگورگيری در حد ايده آل شما به تمرينات زيادي احتياج داريد ، و هر چه به زمان برگزاري مسابقه نزديکتر مي شوید بايد دامنه اين تمرينات افزايش يابد.
در حين تمرين سعي کنيد کاملا خونسرد و آرام باشيد . محيط کاملا ساکت و خلوتي را انتخاب کنيد که فارغ از هر نوع هياهو باشد تا بتوانيد به خوبي تمرکز بگيريد.فیگورگیری
سعي کنيد در هر هفته سه زمان نيم ساعتي را به تمرين فيگورگيري اختصاص دهيد و هرچه به زمان مسابقات نزديک ميشويد اين تمرين را بيشتر انجام دهيد تا آنجا که به روزي يکبار برسد . سعي کنيد تا قبل از فيگور گيري فعاليت شديد داشته باشيد تا عضلاتتان کاملا منقبض شده باشد . زماني که کاملا عضلاتتان تحت کنترل خودتان باشد مطمئنا در فيگور گيري اجباري درخشش بيشتري خواهيد داشت .
شما مي توانيد در مقابل آينه يا بدون آن فيگور بگيريد و حتي در برابر دوستان و منتقدان اين کار را انجام دهيد . بهتر است از کسي بخواهيد تا در حين فيگور گيري از شما عکس بگيرد و عکس ها را در اختيار شما بگذارد تا خود شما به عنوان بهترين منتقد در زمان آرامش بصورت جامع بدن خود را بررسي کنيد .
توصيه من به ورزشکاراني که زير نظر من کار مي کنند اين است که در هر مسابقه متد و برنامه فيگورگيري خود را تغيير دهند . زماني که به اين نتيجه رسيديد که برنامه فيگور گيري شما به حد تکامل رسيده است و به بهترين وجه بدن شما خود را ابراز مي کند برنامه را متوقف کنيد و سعي در برطرف ساختن نواقص و کاستي هاي بدن خود کنيد .
در حين فيگور گيري است که شما بايد به داوران ثابت کنيد که بدن شما از همه برتر ، حجيم تر و تفکيک شده تر است و شما از همه شرکت کنندگان ديگر براي قهرماني زحمت بيشتري را متحمل شده ايد پس فيگور گيري صحيح است که شما را قهرمان مي کند و به شهرت و آوازه مي رساند.


ثبت دیدگاه