غرفه سایت اتحادیه بدنسازی ایران دردوازدهمین نمایشگاه ورزش سالن شماره ۶

نمایشگاه ورزش  امسال از تاریخ ۲۸ابان تا یکم اذر در مرکز نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میگردد امسال بیش

نمایشگاه ورزش  امسال از تاریخ ۲۸ابان تا یکم اذر در مرکز نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میگردد امسال بیش از ۱۲۰ شرکت مشارکت کننده در ان حضور دارند.سایت اتحادیه بدنسازی ایران (بادی فول) در غرفه ۲۱سالن شماره ۶ در خدمت

شما عزیزان میباشد از دیدار شما خوشحال خواهیم شد

 

 

 به زودی تصاویر کامل(همه غرفه ) نمایشگاه توسط سایت بادی فول منتشرمیشود

نمایشگاه ورزش